Zápis 

Zápis bude probíhat prostřednictvím IS/STAG.

Podobně jako loni bude opět počet uživatelů, kteří mohou najednou provádět zápis prostřednictvím webu, omezován, což se jich dotkne tím, že je systém odmítne přihlásit do zápisové aplikace z důvodu přetížení a vyzve je, aby se o to pokusili později znovu.


Lékařská fakulta: 13.12.2016   9:00 - 09.02.2017   24:00
Fakulta zdravotních věd: 13.12.2016   9:00 - 09.02.2017   24:00
Právnická fakulta: 26.01.2017   8:00 - 12.02.2017 - 4. ročník
26.01.2017 10:00 - 12.02.2017 - 3. ročník
26.01.2017 12:00 - 12.02.2017 - 2. ročník
26.01.2017 14:00 - 12.02.2017 - 1. ročník
Cyrilometodějská teologická fakulta: 17.01.2017   8:00 - 20.02.2017 - 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia
17.01.2017 11:00 - 20.02.2017 - 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
17.01.2017 14:00 - 20.02.2017 - 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
19.01.2017   8:00 - 20.02.2017 - 3. ročníky bakalářského studia
19.01.2017 11:00 - 20.02.2017 - 2. ročníky bakalářského studia
19.01.2017 14:00 - 20.02.2017 - 1. ročníky bakalářského studia
Pedagogická fakulta: 17.01.2017   8:00 - 20.02.2017 - 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia
17.01.2017 11:00 - 20.02.2017 - 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
17.01.2017 14:00 - 20.02.2017 - 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
19.01.2017   8:00 - 20.02.2017 - 3. ročníky bakalářského studia
19.01.2017 11:00 - 20.02.2017 - 2. ročníky bakalářského studia
19.01.2017 14:00 - 20.02.2017 - 1. ročníky bakalářského studia
Přírodovědecká fakulta: 17.01.2017   8:00 - 20.02.2017 - 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia
17.01.2017 11:00 - 20.02.2017 - 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
17.01.2017 14:00 - 20.02.2017 - 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
19.01.2017   8:00 - 20.02.2017 - 3. ročníky bakalářského studia
19.01.2017 11:00 - 20.02.2017 - 2. ročníky bakalářského studia
19.01.2017 14:00 - 20.02.2017 - 1. ročníky bakalářského studia
Fakulta tělesné kultury: 17.01.2017   8:00 - 20.02.2017 - 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia
17.01.2017 11:00 - 20.02.2017 - 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
17.01.2017 14:00 - 20.02.2017 - 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
19.01.2017   8:00 - 20.02.2017 - 3. ročníky bakalářského studia
19.01.2017 11:00 - 20.02.2017 - 2. ročníky bakalářského studia
19.01.2017 14:00 - 20.02.2017 - 1. ročníky bakalářského studia
Filozofická fakulta: 17.01.2017   8:00 - 20.02.2017 - 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia
17.01.2017 11:00 - 20.02.2017 - 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
17.01.2017 14:00 - 20.02.2017 - 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
19.01.2017   8:00 - 20.02.2017 - 3. ročníky bakalářského studia
19.01.2017 11:00 - 20.02.2017 - 2. ročníky bakalářského studia
19.01.2017 14:00 - 20.02.2017 - 1. ročníky bakalářského studia


Aplikace není funkční po dobu zálohování a údržby databáze v neděli 03:15 - 05:00.

V případě technických potíží využijte Helpdesk UP http://www.helpdesk.upol.cz

.