Zápis 

Zápis bude probíhat prostřednictvím IS/STAG.

Podobně jako loni bude opět počet uživatelů, kteří mohou najednou provádět zápis prostřednictvím webu, omezován, což se jich dotkne tím, že je systém odmítne přihlásit do zápisové aplikace z důvodu přetížení a vyzve je, aby se o to pokusili později znovu.

Lékařská fakulta: 20.06.2017   9:00 - 14.09.2017 - studenti vyjíždějící na zahraniční st. pobyt
30.06.2017  13:00 - 14.09.2017 - 2. a vyšší ročníky 1. etapa
27.07.2017   9:00 - 14.09.2017 - 2. a vyšší ročníky 2. etapa
05.09.2017  11:00 - 14.09.2017 - 1. ročníky
Fakulta zdravotních věd: 29.08.2017   9:00 - 11.09.2017 - 2. a vyšší ročníky
29.08.2017  11:00 - 11.09.2017 - 1. ročníky
Právnická fakulta: 05.09.2017  13:00 - 17.09.2017 - 1. ročník
06.09.2017  08:00 - 17.09.2017 - 5. ročník
06.09.2017  10:00 - 17.09.2017 - 4. ročník
06.09.2017  12:00 - 17.09.2017 - 3. ročník
06.09.2017  14:00 - 17.09.2017 - 2. ročník
Cyrilometodějská teologická fakulta: 11.07.2017   8:00 - 24.09.2017 - 4. a vyšší ročníky
11.07.2017  11:00 - 24.09.2017 - 3. ročník magisterského studia
11.07.2017  14:00 - 24.09.2017 - 2. ročník navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
13.07.2017   8:00 - 24.09.2017 - 3. ročník bakalářského studia
13.07.2017  11:00 - 24.09.2017 - 2. ročník bakalářského studia
05.09.2017   8:00 - 24.09.2017 - 1. ročník bakalářského studia
08.09.2017   9:00 - 24.09.2017 - 1. ročník navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
Pedagogická fakulta: 11.07.2017   8:00 - 24.09.2017 - 4. a vyšší ročníky
11.07.2017  11:00 - 24.09.2017 - 3. ročník magisterského studia
11.07.2017  14:00 - 24.09.2017 - 2. ročník navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
13.07.2017   8:00 - 24.09.2017 - 3. ročník bakalářského studia
13.07.2017  11:00 - 24.09.2017 - 2. ročník bakalářského studia
05.09.2017   8:00 - 24.09.2017 - 1. ročník bakalářského studia
08.09.2017   9:00 - 24.09.2017 - 1. ročník navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
Přírodovědecká fakulta: 11.07.2017   8:00 - 24.09.2017 - 4. a vyšší ročníky
11.07.2017  11:00 - 24.09.2017 - 3. ročník magisterského studia
11.07.2017  14:00 - 24.09.2017 - 2. ročník navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
13.07.2017   8:00 - 24.09.2017 - 3. ročník bakalářského studia
13.07.2017  11:00 - 24.09.2017 - 2. ročník bakalářského studia
05.09.2017   8:00 - 24.09.2017 - 1. ročník bakalářského studia
08.09.2017   9:00 - 24.09.2017 - 1. ročník navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
Fakulta tělesné kultury: 11.07.2017   8:00 - 24.09.2017 - 4. a vyšší ročníky
11.07.2017  11:00 - 24.09.2017 - 3. ročník magisterského studia
11.07.2017  14:00 - 24.09.2017 - 2. ročník navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
13.07.2017   8:00 - 24.09.2017 - 3. ročník bakalářského studia
13.07.2017  11:00 - 24.09.2017 - 2. ročník bakalářského studia
05.09.2017   8:00 - 24.09.2017 - 1. ročník bakalářského studia
08.09.2017   9:00 - 24.09.2017 - 1. ročník navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
Filozofická fakulta: 11.07.2017   8:00 - 24.09.2017 - 4. a vyšší ročníky
11.07.2017  11:00 - 24.09.2017 - 3. ročník magisterského studia
11.07.2017  14:00 - 24.09.2017 - 2. ročník navazujícího magisterského studia a magisterského studia
08.09.2017   9:00 - 15.10.2017 - 2. ročník doktorského studia
13.07.2017   8:00 - 24.09.2017 - 3. ročník bakalářského studia
13.07.2017  11:00 - 24.09.2017 - 2. ročník bakalářského studia
05.09.2017   8:00 - 24.09.2017 - 1. ročník bakalářského studia
08.09.2017   9:00 - 24.09.2017 - 1. ročník navazujícího magisterského studia a magisterského studia
08.09.2017   9:00 - 15.10.2017 - 1. ročník doktorského studia


Aplikace není funkční po dobu zálohování a údržby databáze v neděli 03:15 - 05:00.

V případě technických potíží využijte Helpdesk UP http://www.helpdesk.upol.cz

.